Trung tâm lưu trữ chia sẻ file CodeGame.VN

Mỗi thành viên được cung cấp 10000MB dung lượng phục vụ cho việc lưu trữ (Tài khoản Vip tải về & tải lên với tốc độ cao)

Việc lưu trữ hình ảnh, video, tài liệu...có nội dung trái pháp luật Việt Nam là không được phép

Thành viên phải chịu trách nhiệm về nội dung lưu trữ của mình

Lưu ý: Hiện tại File.CodeGame.VN tạm thời ngừng tiếp nhận đăng ký thành viên tự do, để đảm bảo hệ thống server hoạt động ổn định, các bạn vui lòng liên hệ Admin Fanpage CodeGame VN để được cung cấp tài khoản